Διαχείριση Ποιότητας

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της η ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. ακολουθεί σταθερά μία Πολιτική Ποιότητας που κύριος στόχος της είναι η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.

H εταιρία ΘΑΡΡΟΣ έλαβε το πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

 

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9000:2000 TV AUSTRIA Hellas
  
Αρχική   Προϊόντα   Ποιότητα   Επικοινωνία

 

Copyright THARROS SA. All rights reserved.